Biuro rachunkowe Warszawa,

oferujemy kompleksowe usługi księgowo-podatkowe na najwyższym poziomie!

O nas

Nasze biuro rachunkowe z siedzibą w mieście Warszawa oferuje kompleksowe usługi księgowo-podatkowe. Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.


Służymy fachowym doradztwem, zapewniamy niezawodną obsługę zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno-podatkowymi oraz godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Naszą specjalizacją jest pełna i uproszczona księgowość. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz kartę podatkową.


Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Oferujemy obsługę kadrowo-płacową. Przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, prowadzimy akta pracownicze, naliczamy wynagrodzenia oraz zajmujemy się rozliczeniami z ZUS i PFRON. Oferujemy pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej.


Zapraszamy Państwa do współpracy.

Dlaczego my?


  • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • Księgi handlowe
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Obsługa kadrowo-płacowa
  • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
  • Deklaracje podatkowe
  • Sprawozdania finansowe